top of page
Makingsense banner.jpg

Prosjektleder for det deltakerbaserte kunstprosjektet #makingsensetogether (2019-2022) i skjæringspunktet mellom kunst og formidling.

 

#Makingsensetogether er et deltagerbasert kunstprosjekt som har gått overflere år, som består av en nettside med ulike oppgaver under overskriften "kreativitet, siel og psyke (www.makingsensetogether.no). Det er mulig à velge blant 56 like kreative oppgaver f.eks. «Mat veggen far veggen moter deg»», «Syng angsten», "Strikk dagsformen", «Lag en tegneserie av et panikkanfall» og "Bygg din egen personlighet med lego".
 

De kreative oppgavene er kjernen i prosjektet, og har tatt form bade digitalt som nettside og i sosiale mediekampanjer, og fysisk i form av flere workshoper, utstillinger og samarbeid. Det er initiert og utviklet av billedkunstner Tone Alice Madsen og filmskaper Ellen Ugelstad med Helene Eggen som prosjektleder, men involverer ulike samarbeidspartnere pà tvers av sjangere og disipliner, Trap/Nøkkel til byen, PIO, skriveworkshop med Bipolar Superstar, DKS, Villa Walle med flere.

 

Prosjektet er en forlengelse av dokumentarfilmen Making Sense Together som omhandler makt og avmakt i psykiatrien. Der filmen reflekterer og «snakker» om tema, er det publikums tanker og opplevelser som har blitt aktivert i dette prosiektet. Giennom à omsette egne erfaringer enten deter en tekst, tegning eller et bilde har deltakerne kommunisert med hverandre og med prosjektets intensjoner.

Se og les mer om prosjektet her: www.makingsensetogether.no

Screenshot 2024-02-16 at 16.20.26.png
Screenshot 2024-02-16 at 16.20.46.png
Screenshot 2024-02-16 at 16.20.51.png
Screenshot 2024-02-16 at 16.21.16.png
Screenshot 2024-02-16 at 16.21.20.png
bottom of page