top of page
You Face Still 4.jpg

«All I can say is that his face is my cinema.»,Tsai Ming-liang om Lee Kang-Sheng.

 

Skrev masteroppgaven “Tsai Ming-liangs ansikter- Auteuren, kunstfilmskaperen og multikunstneren” ved Det humanistiske fakultet, Institutt for medier og kommunikasjon, Medievitenskap, estetiske studier, Universitetet i Oslo, 2013: https://www.duo.uio.no/handle/10852/38836

 

Holdt foredrag om Tsai Ming-liang på Filmens Hus og introduserte visningen av HULLET på Norsk filmklubbforbunds filmseminar om cinefili vs «telefili, 2014: https://znett.com/2014/09/game-of-screens-cinefili-vs-telefili-filmseminar-2014/

 

Arrangerte norsk premiere av og hadde introduksjon til YOUR FACE på AMIFF, 2018:

https://www.amiff.no/spillefilm-2018/2018/8/14/your-facetsai-ming-liang

Holdt introduksjon til norsk premiere av DAYS på MIRAGE, 2022:

https://www.mirage.no/films/days

Om Tsai Ming-Liang: Tsai Ming-liang, født i Malaysia i 1957, er en av de mest anerkjente filmskaperne fra den andre nybølgen i Taiwan, kjent for sine lange tagninger og fravær av dialog. I 1994, fikk hans film Vive L’ amour Gulløven i Venezia, noe som bidro til å etablere ham som en internasjonal auteur og global kunstfilmskaper med et nyskapende, paradoksalt, personlig og selvrefleksivt filmspråk. I 2009, ble hans film Face den første spillefilmen noensinne inkludert i Louvres samling Le Louvre aux cineastes. Det har siden blitt et referansepunktet for filmer som utforsker kunstgallerienes verden. Med Stray Dogs erklærte Tsai at han hadde laget sin siste spillefilm. Siden har han satt opp et kritikerrost  teaterstykke, og jobbet med video-og installasjonskunst. I lanserte han også den første kinesiske VR filmen The Deserted. I flere år har han jobbet med et konseptuelt og rituelt kunstprosjekt der han følger en buddhistmunks meditative gange gjennom ulike hektiske storbyer. Spilt av hans faste samarbeidspartner og hovedrolle i over 20 år, som kan sies å være selve utgangspunktet for filmene hans, Lee Kang-Sheng. Nærmere bestemt hvordan ansiktet hans har forandret  seg foran kamera i alle disse årene..«All I can say is that his face is my cinema.»,Tsai Ming-liang.

bottom of page